Blog opiekunki

Jakie najczęstsze potrzeby mają osoby starsze?

23.04.2019

Jakie najczęstsze potrzeby mają osoby starsze?

Każdy człowiek od dnia narodzin ma określone potrzeby, które należy zaspokoić, aby czuł się on dobrze. Według badaczy społecznych potrzeby osób starszych są bardziej intensywne niż ma to miejsce w przypadku ludzi z pozostałych grup wiekowych. Jeśli chcesz wiedzieć jakie są najczęstsze potrzeby seniorów zapoznaj się z przygotowanym przez nas tekstem.

Piramida potrzeb Maslowa

Potrzeby ludzi starszych nie różnią się znacząco od potrzeb osób młodszych. Można wśród nich wyróżnić potrzeby podstawowe, które bywają zamiennie nazywane potrzebami egzystencjalnymi oraz potrzeby wyższego rzędu. Wbrew temu, co mogłoby sugerować nazewnictwo, bardziej istotne są potrzeby podstawowe. Ich zaspokojenie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w każdym wieku.
Podstawowe potrzeby osób starszych i młodszych określił A. Maslow w swojej piramidzie. Wymienia on je od najważniejszych do najmniej ważnych, a są to:

 • potrzeby fizjologiczne,
 • potrzeba bezpieczeństwa,
 • potrzeba przynależności,
 • potrzeba szacunku i uznania,
 • potrzeba samorealizacji.

Zaspokojenie potrzeb wyższych jest mniej istotne niż ma to miejsce w przypadku potrzeb podstawowych. Ich realizacja będzie korzystnie wpływała między innymi na samopoczucie, czy zdrowie osoby starszej. Dobra opiekunka będzie zawsze starała się spełniać wszystkie potrzeby seniorów, dzięki czemu jej podopieczny będzie zadowolony oraz szczęśliwy. Do podstawowych potrzeb, które muszą zostać obowiązkowo spełnione zalicza się potrzeby fizjologiczne oraz potrzeby bezpieczeństwa. Pozostałe trzy potrzeby, wraz z innymi (niewymienionymi przez Maslowa) zaliczane są do potrzeb wyższych.

Podstawowe potrzeby seniorów

Zaspokojenie podstawowych potrzeb ludzi starszych jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Brak ich zaspokojenia może prowadzić do powstania frustracji, a także zachowań niezrozumiałych dla otoczenia, takich jak na przykład agresja. Poniżej znajdziesz krótkie opisy, które podpowiedzą Ci co, jako opiekunka, musisz zapewnić swojemu podopiecznemu.

 • Potrzeby fizjologiczne. Obejmują jedzenie, picie, higienę, potrzebę ciepła, a także wydalania. Te potrzeby seniorów mogą być zaspokojone w bardzo łatwy sposób, jeśli osoba starsza jest sprawna. W takim przypadku pomoc opiekunki może ograniczać się np. do zrobienia zakupów. Sprawa wygląda zupełnie inaczej przy pacjentach poważnie chorych i niepełnosprawnych, którzy będą potrzebowali większej pomocy przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb fizjologicznych.
 • Potrzeba bezpieczeństwa. Wraz z wiekiem pogorszeniu ulega zdrowie oraz kondycja człowieka. Ludzie starsi bardzo często obawiają się czy ktoś się nimi zajmie i pomoże im w przypadku choroby lub jakiegoś wypadku. Spełnienie potrzeby bezpieczeństwa u seniora będzie opierało się na zapewnieniu mu odpowiedniej opieki. Osoba starsza powinna mieć pewność, że może polegać na swojej rodzinie lub opiekunce w każdej sytuacji.
 • Potrzeby społeczne – przynależności, szacunku, uznania i przydatności. Brak zaspokojenia tych potrzeb ludzi starszych może wywoływać uczucie osamotnienia oraz prowadzić do depresji. Aby je wypełnić warto zadbać o to, aby senior utrzymywał kontakty towarzyskie (z rodziną i znajomymi), a także stworzyć mu możliwość zdobywania nowych kontaktów. Opiekunka powinna także zatroszczyć się o to, aby w miarę możliwości włączać seniora w codzienne obowiązki.
potrzeby osób starszych

Potrzeby wyższe

Wyższe potrzeby osób starszych są mniej istotne niż podstawowe, jednak dla dobrego samopoczucia podopiecznego warto zadbać o ich spełnienie. W żadnym wypadku nie powinny one być ignorowane przez opiekuna. Warto wiedzieć, że potrzeby ludzi starszych mogą się różnić w zależności od osoby i jej dotychczasowego życia. Wiąże się to między innymi z zajmowaną w społeczeństwie i rodzinie pozycją, wykonywanym zawodem, zainteresowaniami czy charakterem. Nie wolno też zapominać o tym, że każda osoba starsza ma swoje potrzeby, jednak nie każda je sobie uświadamia lub potrafi je wyartykułować.
Poniżej znajdziesz krótki opis niektórych z potrzeb wyższych.

 • Potrzeby poznawcze. Aby spełnić te potrzeby osób starszych należy stworzyć im możliwość do rozwijania pasji i zainteresowań. Uczestnictwo w klubie czytelniczym, oglądanie programów przyrodniczych, rozwiązywanie krzyżówek i tym podobne aktywności pomogą w zaspokojeniu potrzeb poznawczych.
 • Potrzeby estetyczne. Dotyczą samego seniora, jego otoczenia, a także życia. Warto chwalić podopiecznego, mówić mu, że ładnie wygląda, zabierać go na wydarzenia kulturalne np. na przedstawienia teatralne lub do kina, a także zadbać o to, aby jego otoczenie było schludne i estetyczne.
 • Potrzeby duchowe. Potrzeby ludzi starszych w zakresie duchowości mogą znacząco różnić się od potrzeb osób młodych. Opiekunka w żadnym stopniu nie powinna ograniczać ich spełniania, nie powinna także próbować odwodzić seniora od uczestnictwa w życiu duchowym.

Traktuj innych jak Ty chcesz, aby traktowano Ciebie

Starając się spełniać potrzeby seniorów postępuj tak, jak chciałbyś, aby traktowano Ciebie. Spełnienie potrzeb podstawowych jest najważniejsze, ale do Twoich obowiązków, jako opiekunki należy także realizacja potrzeb wyższych. Pamiętaj, że komunikacja jest podstawą – pytaj seniora czego mu potrzeba, a także staraj się wczuć w jego skórę i odgadywać jego potrzeby. Jeśli cechujesz się wysoką empatią i właśnie szukasz pracy w opiece skorzystaj z dostępnych na naszej stronie ofert pracy dla opiekunek w Niemczech.


Powrót

Zainteresowana pracą w opiece? Aplikuj teraz!

Zaakceptowano: Chcę otrzymywać powiadomienia o ofertach pracy.

Szukasz pracy w opiece?

Skontaktuj się z nami i zostań opiekunką osób starszych

Zadzwoń +48 666 176 100 Zadzwoń +48 32 726 40 66 Wypełnij formularz aplikacyjny