>

Zakres obowiązków opiekunki osoby starszej

dwie kobiety na ławce w parku

Do wykonywanych obowiązków w przypadku osób starszych należy podchodzić z dużą dozą delikatności, gdyż osoby w podeszłym wieku cierpią na różnego rodzaju schorzenia, więc niektóre czynności mogą sprawiać im ból. Ponadto mają określone przyzwyczajenia, dlatego też istnieje potrzeba ciągłej komunikacji pomiędzy opiekunem a podopiecznym. Zakres obowiązków opiekuna odnosi się do zajmowania się seniorem oraz wykonywaniem codziennych obowiązków domowych.

Dużą rolę odgrywa tutaj sprawność motoryczna seniora, którym się opiekujemy – w zależności od jego sprawności zakres obowiązków może mieć różny charakter, np. obejmować również czynności pielęgnacyjne w przypadku ran. Zakres takich obowiązków może mieć charakter podstawowy bądź rozszerzony (opieka całodobowa).

Do obowiązków opiekuna należy pomoc starszej osobie w takich czynnościach, jak dbałość o higienę, ubieranie się, przygotowanie posiłków, zaszywanie odzieży, sprzątanie w domu seniora, prania odzieży, wykonywania drobnych prac naprawczych, zapewnienie niezbędnych składników spożywczych, a niekiedy podawanie lekarstw i czynności pielęgnacyjne związane ze stanem osoby starszej. Opiekun osoby starszej towarzyszy również seniorowi, kiedy ten opuszcza dom pomagając mu załatwić niezbędne sprawy. Jeśli osoba starsza nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, zakres obowiązków opiekuna znacznie wzrasta. Proces starzenia się z roku na rok powoduje obniżenie motoryki i pogorszenie zdrowia osoby starszej, dlatego zakres obowiązków opiekuna na przestrzeni lat może ulec zmianie.